Emilia Hagman

Folkhögskola är en bra skolform som passar bra in i vardagslivet. Inom socialpedagogutbildningen får du läsa många intressanta inriktningar, det är stor variation och man får läsa om många olika ämnen. Vi deltagare har olika personligheter, men det finns utrymme för det man själv vill inrikta sig på.

Emilia Hagman
Socialpedagogutbildningen