Ketty Nilsson

Det är en bra stämning bland oss som bor på internatet och vi har en fin gemenskap. Det anordnas mycket gemensamma aktiviteter efter skoltid, bland annat handbollsträning, kör, teater-grupp och en och annan fest på kvällstid. Jag har bott här i två år och kommer att fortsätta bo här.

Ketty Nilsson
Internatboende