Roberth Bertilsson

Socialpedagogutbildningen har varit väldigt positiv för min personliga utveckling. Jag trivs väldigt bra på skolan. Det är en bra utbildning för framtiden, det finns mycket jobb och framtidsutsikterna är goda.

Roberth Bertilsson
Socialpedagogutbildningen