Allmän linje 1-3 år (Gymnasienivå)

Om utbildningen

Allmän linje 1-3 år är en utbildning för dig som vill komplettera tidigare studier på gymnasienivå i din egen takt.

Efter genomgången utbildning kan du få grundläggande behörighet, vilket ger möjlighet för studier på högskola eller annan eftergymnasial utbildning.

Vi erbjuder de ämnen som krävs för grundläggande behörighet samt flera tillvalsämnen. Skolan anordnar varje år obligatoriska aktiviteter som temadagar, studiebesök och föreläsningar samt ger möjlighet till valfria aktiviteter som exempelvis skolresa utomlands. Efter avslutade studier får den som har tillräcklig närvaro intyg med studieomdöme och grundläggande behörighet. Även särskild behörighet intygas när du har uppnått sådan.

Att studera på folkhögskola
Att studera på folkhögskola innebär bland annat att du som deltagare förväntas vara aktiv och ta eget ansvar för dina studier. Du förväntas ta eget engagemang och ha god närvaro. Undervisningen sker antingen i helklass, i grupp eller individuellt.

Varje kurs innehåller schemalagda moment och hur kursupplägget ska se ut bestämmer deltagare och lärare i samråd, därför är god närvaro nödvändigt. Arbetet bedrivs både enskilt och i samarbete med andra.

Varierade typer av pedagogiska arbetsformer erbjuds: föreläsningar, samtal, övningar, studiebesök, temaarbeten, muntliga presentationer och grupparbeten.

Ansökan
Antagning sker löpande fram till kursstart. Bifoga hälsodeklaration och ditt senaste skolbetyg! Jag vill göra en webbansökan till utbildningen.