Aktiveringskurser

Aktiveringskurserna vänder sig till personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning av varierande grad, eller personer med dövblindhet. En del kan vara helt döva och blinda, andra har både syn- och hörselrester.

Målet med kurserna är att öka deltagarens delaktighet och möjlighet att påverka och styra sitt liv. Kurserna ska förmedla kunskaper och färdigheter på ett sådant sätt att deltagaren kan ha nytta av det i vardagslivet när det gäller såväl arbete som fritid. Utbildningen bör ingå som en del i den enskildes habilitering för att uppnå egna uppsatta mål.

Sommarkurs på Önnestads Folkhögskola (3-8 augusti 201x)
Årets tema: Schlager genom årtiondena! Kursen pågår måndag-lördag.

Vi kommer under kursen att ha begränsat med utrymme och sovplatser. Eftersom vi vill att så många som möjligt ska kunna vara med erbjuder vi två alternativ för dig som vill sova på skolan. Ange i din ansökan om du kan tänka dig att bo tillsammans med en kamrat. Väljer du detta alternativ har du företräde – och du som delar rum får dessutom en något lägre avgift.

Vill du veta mer eller anmäla dig? Kontakta Mattias Nybble 0733-171914 eller 0709-162299. Det går också bra att mejla till mattias.nybble@kristianstad.se

Sommarkurs i livskvalitet (12-20 juni 201x)
Kursen vänder sig till personer med dövblindhet eller som är gravt syn- och hörselskadade (har begåvningshandikapp). Sommarkursen går vecka 24-25.

Anmälan sker senast 1 maj 201x. Vill du veta mer eller anmäla dig? Kontakta ingegerd.nyborg@onnestadsfolkhogskola.se

KONTAKTPERSONER

Dövblindteamet Region Skåne
Enhetschef: Helene Engh
Tel. 044-19 47 16 • Texttel. 046-770638 * Fax 046–77 06 10
dovblind.team@skane.se • www.skane.se/dovblindteam

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor
Verksamhetsledare Lena Göransson
Tel. 010-4716673 •  Mobil 076-1367600
lena.goransson@mogard.se  •  www.nkcdb.se