Arbetslivs -och högskoleförberedande kurs i svenska och engelska

Om utbildningen

Arbetslivs- & högskoleförberedande kurs i svenska & engelska är en kompletteringsutbildning (på heltid med 30 lektioner á 40minuter/vecka) för dig som:
– har avslutat en gymnasieutbildning eller studerat på utländskt universitet eller högskola i eller utanför EU-området
– vill korta vägen till högre studier och/eller inträdet på den svenska arbetsmarknaden

Utbildningen kan ge dig behörighet svenska 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 så att du får tillträde till högre studier på högskola/universitet. Det kan också finnas möjlighet att läsa in andra behörigheter. Du kan ha en avklarad yrkes- eller universitetsutbildning från annat land, men behöva förbättra din svenska och engelska för att bli anställningsbar på den svenska arbetsmarknaden.

Utbildningen är en terminskurs. Det innebär att du läser så många terminer som du behöver för att uppnå önskade behörigheter alternativt den svensknivå du eftersträvar.

Antagningskrav
– tala grundläggande svenska (grundskolenivå årskurs 9 eller SFI D)
– Ha uppehållstillstånd

Ansökan och antagning
Bifoga betyg i svenska samt eventuell bedömning från Universitets- och högskolerådet av din gymnasie- eller universitetsutbildning. Antagning sker löpande.

Jag vill göra en webbansökan till utbildningen (via Folkhögskolornas Mina Sidor)

Kostnader
Utbildningen är kostnadsfri. Däremot betalar du själv för böcker och annat studiematerial. 
Skolan tar ut en terminsavgift på 750 kronor per termin för bland annat kopior, försäkring, gemensamma aktiviter och studiebesök.

Att studera på folkhögskola
Att studera på folkhögskola innebär bland annat att du som deltagare förväntas vara aktiv och ta eget ansvar för dina studier. Du förväntas ta eget engagemang och ha god närvaro. Undervisningen sker antingen i helklass, i grupp eller individuellt.

Varje kurs innehåller schemalagda moment och hur kursupplägget ska se ut bestämmer deltagare och lärare i samråd, därför är god närvaro nödvändigt. Arbetet bedrivs både enskilt och i samarbete med andra.

Varierade typer av pedagogiska arbetsformer erbjuds: föreläsningar, samtal, övningar, studiebesök, temaarbeten, muntliga presentationer och grupparbeten.