Arbete med Integration OBS! UTBILDNINGEN ÄR INSTÄLLD

Om utbildningen

Distansutbildning vid Önnestads folkhögskola är för dig som redan arbetar inom integrationsverksamhet eller flyktingmottagande.
Syftet med kursen är att du ska få kunskaper om de faktorer som påverkar integrationen och därmed en större trygghet i din yrkesroll.
Kursen, som är eftergymnasial, ges som modifierad heltidsutbildning på distans där ditt arbete räknas som en del av utbildningen. Ingen ytterligare praktik ingår.

Under kurstiden ingår 8 obligatoriska träffar på Önnestads folkhögskola. Möjlighet till internatboende finns vid träffarna. Se höstens datum nedan. Vårens datum meddelas vid kursstart.

Moment som bland annat ingår i utbildningen är:
– Psykologi, socialpsykologi och pedagogik
– Religion, kultur och människosyn
– Genus och jämställdhet
– Kommunikation och samtal

Branschkännedom; Samhällssystem, migration och asylprocesser
Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten och övningar vid träffarna. Mellan träffarna arbetar du med  förelagda uppgifter samt praktiserar, i förekommande fall, det som tagits upp vid undervisningstillfället. Du studerar också litteratur kopplat till ett flertal område. Denna del av kursen är nätbaserad då du också har tillgång till dina lärare för råd, stöd och handledning.

Datum för kursträffar 
Vi träffas vid sju tillfällen, tre dagar vid varje tillfälle.
Måndag-onsdag i slutet på följande månader: 
sept – okt – nov + jan – feb – mars – maj