Integrationspedagog 1-årig distansutbildning

Om utbildningen

Integrationspedagog distansutbildning vid Önnestads folkhögskola är för dig som redan arbetar inom integrationsverksamhet eller flyktingmottagande.

Syftet med kursen är att du ska få kunskaper om de faktorer som påverkar integrationen och därmed en större trygghet i din yrkesroll.

Kursen, som är eftergymnasial, ges som modifierad heltidsutbildning på distans där ditt arbete räknas som en del av utbildningen. Ingen ytterligare praktik ingår.

Under kurstiden ingår 8 obligatoriska träffar på Önnestads folkhögskola. Möjlighet till internatboende finns vid träffarna. Se höstens datum nedan. Vårens datum meddelas vid kursstart.

Moment som bland annat ingår i utbildningen är:
– Psykologi, socialpsykologi och pedagogik
– Religion, kultur och människosyn
– Genus och jämställdhet
– Kommunikation och samtal
– Branschkännedom; Samhällssystem, migration och asylprosesser

Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten och övningar vid träffarna. Mellan träffarna arbetar du med  förelagda uppgifter samt praktiserar, i förekommande fall, det som tagits upp vid undervisningstillfället. Du studerar också litteratur kopplat till ett flertal område. Denna del av kursen är nätbaserad då du också har tillgång till dina lärare för råd, stöd och handledning.

Datum för kursträffar xx

Alla träffar är tre dagar, måndag – onsdag, sista veckan i månaden. Måndag- tisdag klockan 9.00-17.00, onsdag klockan 9.00-14.30. Det kan förekomma obligatoriska aktiviteter under kvällstid måndag och tisdag.
Träff 1                                 29-31 augusti
Träff 2                                26-28 september
Träff 3                                24-26 oktober
Träff 4                                28-30 november

Behörighetskrav
– Ålder: lägst 20 år
– Behörighet för studier vid yrkeshögskola eller motsvarande
– anställning/timanställning inom integration, migration eller motsvarande

Ansökan och antagning
Sista datum för ansökan: xx. Bifoga personligt brev, CV och betyg.