Lärarassistent 1 år

I rollen som lärarassistent kommer du att bidra till att skapa en trygg skolgång för eleverna, arbeta med att förbättra resultaten i skolan samt bidra till ökad närvaro och minskade avhopp. Utbildningen kommer att ge kunskaper i hur elevernas pedagogiska och sociala utveckling fungerar samt hur skolans organisation är uppbyggd. Du kommer även att vara ett administrativt stöd för läraren i det pedagogiska arbetet och även att kunna lägga upp ditt eget arbete med elever i grupper med hjälp av stöd av lärarens pedagogiska planering. Du kommer att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktisk kompetens under perioder av praktik hos utbildningsanordnare.)

Kursinnehåll
-UVK (Utbildningsvetenskaplig kärna) grundläggande kunskaper
-Pedagogik, pedagogisk grundsyn
-Skoljuridik, styrdokument mm
-Värdegrundsarbete, demokrati
-Lågaffektivt bemötande
-Socialpsykologi
-Utvecklingspsykologi
-Diagnoser
-Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Studietakt 100%, ca 25% praktik

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan.