Socialpedagogutbildning


För detaljerad information samt anmälan, klicka HÄR.

Om utbildningen
2-årig eftergymnasial yrkesutbildning är för dig som:
– vill jobb som socialpedagog i ett kvalificerat arbete med barn, ungdomar eller vuxna som lever i social problematik, ofta i kombination med drogmissbruk och/eller kriminalitet.
– i rollen som socialpedagog vill kunna möta krav och förväntningar från många håll.

I utbildningen, som funnits sedan 1985, har vi täta och återkommande kontakter med branschen. Genom långa arbetsplatsförlagda perioder får du goda kontakter med yrkesområdet. För att göra en bra arbetsinsats behöver du också ha en trygg och stabil personlighet, god empatisk förmåga och goda kunskaper i ämnesområdet. Utbildningen innehåller många sådana teoretiska och praktiska moment. Utbildningen ger dig med andra ord goda möjligheter att aktivt utveckla en professionell hållning som socialpedagog.

Jag vill läsa kursplanen för utbildningen (öppnas som pdf)

Ditt framtida yrke
Du kan arbeta på allt från mindre privata behandlingshem till större statliga- eller regionala/landstingsinstitutioner och kommunal verksamhet. Du bidrar med breda insatser och arbetet är ofta praktiskt. Många arbetsplatser betonar vikten av samtalsbehandling och olika program för färdighetsträning, medan andra lägger till praktiskt arbete och familjeliknande boende där du kanske arbetar flera dygn i sträck. Oftast arbetar du i grupp och delar ansvaret med flera arbetskamrater. Ibland behöver du själv vara ledare, kunna ta initiativ och fatta beslut. För klienter/elever i behandling är du en förebild, pedagog och behandlare – och framförallt medmänniska.

Behörighetskrav
– Ålder: lägst 21 år
– Behörighet för studier vid yrkeshögskola eller motsvarande
– Ett bifogat CV med dina arbetslivserfarenheter
– Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev.

Valideringsblankett

Ansökan och antagning
Om du uppfyller behörighetskraven (se nedan) kallas du till på intervju i vecka 19 och 20. Under intervjun träffar du både lärare och elever på utbildningen. Därefter gör lärarna en bedömning av din mognad och lämplighet, som vägs samman med dina betyg och arbetslivserfarenheter. Du får besked om antagning i vecka 24.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar själv kurslitteratur och annat studiematerial, liksom kostnader för studiebesök och studieresor. Vi beräknar dessa kostnader till cirka 5000 kronor per läsår. Utbildningen är CSN-berättigad.