Teckenspråks- / dövblindtolkutbildning

Observera att det från och med hösten 2019 endast är möjligt att söka till år 4

Om utbildningen

Teckenspråks-/dövblindtolkutbildning är en 4-årig utbildning för dig som:
– tycker om att arbeta med människor
– är språkintresserad
– vill bli teckenspråkstolk/dövblindtolk och tolka till döva som har teckenspråk som sitt första språk och till personer med dövblindhet

Utbildningen anordnas i samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

År 4 fokuserar du på att träna de yrkesfärdigheter som krävs för att kunna arbeta som teckenspråks- och dövblindtolk. Utöver huvudämnet som är tolkämne läser du svenska, teckenspråk, samhällskunskap och psykologi. Praktik, studiebesök och studieresor ingår också som obligatoriska delar under de fyra åren.

Kursplaner
Jag vill läsa kursplanen för Svenska på tolkutbildningen (öppnas i nytt fönster)

Förkunskaper
Förkunskaper i teckenspråk är meriterande. För att bli antagen till år 4 krävs särskilda kunskaper i teckenspråk. Du skall ha läst tolkutbildningen år 1-3. 
Antagning sker efter bedömning.

Antagningskrav
– Grundläggande behörighet för högskolestudier
– Fullgod syn, hörsel och motorik, samt bedömd lätt avläsbar.