Teckenspråks- / dövblindtolkutbildning

Observera att det från och med hösten 2019 inte är möjligt att söka till år 1, 2 och 3

Om utbildningen

Teckenspråks-/dövblindtolkutbildning är en 4-årig utbildning för dig som:
– tycker om att arbeta med människor
– är språkintresserad
– vill bli teckenspråkstolk/dövblindtolk och tolka till döva som har teckenspråk som sitt första språk och till personer med dövblindhet

Utbildningen anordnas i samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Utbildningen år för år
År 2 fokuserar du på att träna upp dina färdigheter i teckenspråk. Denna del är i första hand en språkutbildning. Utöver ämnet teckenspråk står svenska, samhällskunskap och tolkämne/realia / på schemat.

År 3 och 4 fokuserar du på att träna de yrkesfärdigheter som krävs för att kunna arbeta som teckenspråks- och dövblindtolk. Utöver huvudämnet som är tolkämne läser du svenska, teckenspråk, samhällskunskap och psykologi. Praktik, studiebesök och studieresor ingår också som obligatoriska delar under de fyra åren.

Kursplaner
Jag vill läsa kursplanen för Svenska på tolkutbildningen (öppnas i nytt fönster)

Förkunskaper
Förkunskaper i teckenspråk är meriterande. För att bli antagen till år 4 krävs särskilda kunskaper i teckenspråk. Vi bedömer dessa så att du placeras in på ”rätt” nivå.

Antagningskrav
– Grundläggande behörighet för högskolestudier
– Fullgod syn, hörsel och motorik, samt bedömd lätt avläsbar.

Ansökan och antagning
Vi har löpande antagning fram till kursstart. Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du valt att söka. Om du söker till år 2 eller 3 ska du också bifoga en 10 minuter lång berättelse på teckenspråk på valfritt digitalt media. Du som är behörig och har lämnat fullständig ansökan kallas till antagningsintervju.