Allmän kurs – Språk

KURSEN ÄR FULLTECKNAD

Om utbildningen

Allmän kurs – språk:

– har vistats i Sverige i några år och har ett annat hemspråk än svenska
– har ofullständigt grundskolebetyg
– behöver förbättra dina kunskaper i det svenska språket
– är studieovan eller vill komplettera tidigare kunskaper

Målet är att du ska förbättra dina kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället, och också läsa in grundskolekompetens under 1-2 år, beroende på dina förkunskaper och erfarenheter.

Vi anpassar innehållet efter det som passar dig och dina behov. Du läser bland annat samhälls- och naturorienterande ämnen, språk och matematik. Efter fullgjorda studier kan du fortsätta på motsvarande gymnasienivå. Du bör minst ha klarat av SFI-kurs C för att kunna tillgodogöra dig undervisningen på ett bra sätt. Du får ett intyg efter avslutad kurs, men däremot inget omdöme.

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan.