Allmän linje – Naturvetenskapligt basår

Kursstart höstterminen 2018

Om utbildningen

Vårt naturvetenskapliga basår är till för dig som:
– behöver matematik, fysik, kemi och biologi för att därefter kunna söka in till högskola/universitet

Studietempot är högt. Du får träna på de arbetsmetoder som du möter på högskola och universitet. I utbildningen ingår Ma3c, Ma4, Fy1 och 2, Kemi 1 och 2, Biologi 1 och 2. Vi samarbetar med Högskolan Kristianstad, Lunds universitet och Malmö högskola för att du ska förbättra dina chanser att lyckas med universitets- och högskolestudierna. Bland annat arrangerar högskolorna informationsdagar, då du får träffa studievägledare och studerande på universitet/högskolor.

Ansökan och antagning
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Matematik B alternativt Matematik 2b, helst Ma 2c. Att läsa Naturvetenskapligt basår förutsätter aktuella, goda förkunskaper i matematik. Önskvärt är också Naturkunskap 2.

Antagning sker löpande fram till kursstart. Jag vill göra en webbansökan till utbildningen.