Allmän linje – Språk (grundnivå)

KURSSTART 8 JAN – 2018

DET FINNS PLATSER KVAR!

Om utbildningen

Allmän linje – språk:

– har vistats i Sverige i några år och har ett annat hemspråk än svenska
– har ofullständigt grundskolebetyg
– behöver förbättra dina kunskaper i det svenska språket
– är studieovan eller vill komplettera tidigare kunskaper, då är kursen en bra grund att stå på

Målet är att du ska förbättra dina kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället, och också läsa in grundskolekompetens under 1-2 år, beroende på dina förkunskaper och erfarenheter.

Vi anpassar innehållet efter det som passar dig och dina behov. Du läser bland annat samhälls- och naturorienterande ämnen, språk och matematik. Efter fullgjorda studier kan du fortsätta på motsvarande gymnasienivå. Du bör minst ha klarat av SFI-kurs C för att kunna tillgodogöra dig undervisningen på ett bra sätt. Du får ett intyg efter avslutad kurs, men däremot inget omdöme.

Ansökan och antagning
Antagning sker löpande fram till kursstart.
Jag vill göra en webbansökan till utbildningen.