Entreprenörskap distans 1 år

Kursen sker på distans halvfart 50 % omfattar en termin, 20v, vilket motsvarar 20 timmar studier per vecka och ett antal träffar. Det är obligatorisk närvaro på dessa träffar vilket kan innehålla föreläsningar, seminarier, workshops eller studiebesök mm. Kursen vänder sig till dig som nyligen startat företag eller har en affärsidé och planerar att starta inom kort.

Kursens syfte och mål
Syftet med kursen är att ge grundläggande verktyg för din nya verksamhet och eller kunskaper som leder till bättre förberedelse inför starten av ditt nya företag. Målet är att deltagaren under tiden och efter kursens slut kan omsätta kunskaperna i sitt eget företag eller lättare förverkliga sin företagsidé.

Förkunskapskrav
Grundskolebehörighet eller motsvarande

Urval
Personligt brev och en projektidé, företagsidé

Undervisningens innehåll
Företagsekonomi 1
Entreprenörskap
Kommunikation
Näthandel (föreläsare)
Marknadsföring
Valbara kurser, affärsengelska, affärssvenska, affärstyska, svenska som andra språk

Bedömning och examination
Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg.
Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.
Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.
Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.