Vård och omsorgsutbildning – äldre och psykiatri

En utbildning för dig som gärna vill arbete inom äldreomsorgen men som saknar en omsorgsutbildning. Utbildningen är på 2 år och motsvarar de kurser som ges på gymnasieskolans vård och omsorgsprogram med fördjupning mot äldrevård och psykiatri. Teori varvas med praktik genom hela utbildningen. Du kan komplettera med ytterligare ett år med allmänna ämnen för att få grund-läggande behörighet.

Kursinnehåll 

 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Hälsopedagogik
 • Medicin 1
 • Etik och människans villkor
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Specialpedagogik 1
 • Vård och omsorgsarbete 2
 • Vård och omsorg vid demenssjukdomar
 • Äldres hälsa och livskvalitet
 • Psykiatri 2
 • Samhällsbaserad psykiatri
 • Svenska 1/svenska som andra språk 1
 • Svenska 2/svenska som andra språk 2
 • Samhällskunskap 1a1
 • Samhällkunskap 1b
 • Grunder i teckenspråk 

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan.