Covid-19

Aktuell information med anledning av coronaviruset/covid-19

Folkbildningsrådet rekommenderar folkhögskolorna att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendation som gäller för hela samhället och därmed även den övriga vuxenutbildningen. Det innebär att det fortfarande är viktigt och nödvändigt att anpassa verksamheten för att minska smittspridning.

Det är angeläget att lärosäten och utbildningsanordnare följer de allmänna rekommendationer som gäller för att minska spridning av covid-19. Ett sätt att minska risken för smittspridning är att vi håller distansundervisning när så är möjligt, exempelvis för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment. Vad som i varje enskilt fall är ett lämpligt sätt att följa de gällande allmänna råden är upp till huvudmannen att avgöra.

Önnestads folkhögskola kommer därmed att bedriva majoriteten av vår undervisning helt på distans så länge FHM rekommenderar det.

Utifrån studenternas ålder kan situationen på exempelvis lärosäten, yrkeshögskolor, folkhögskolor och inom olika former av vuxenutbildning betraktas motsvara en arbetsplats. För dessa utbildningsformer hänvisas till föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Internatet är öppet som vanligt men med vissa anpassningar.

Folkhälsomyndighetens information för privatpersoner

Folkhälsomyndighetens information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19