Covid-19

Information inför höstterminen -20 med anledning av coronaviruset/covid-19

Uppdaterat 2020-07-02

Enligt Folkhälsomyndigheten kan vi bedriva undervisning på plats på skolan till höstterminen. Folkbildningsrådet rekommenderar folkhögskolorna att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendation som gäller för hela samhället och därmed även den övriga vuxenutbildningen. Det innebär att det fortfarande är viktigt och nödvändigt att anpassa verksamheten för att minska smittspridning, men att möjligheten finns att helt eller delvis öppna folkhögskolorna för sommarverksamhet och inför höstterminen.

Utifrån detta kommer undervisningen till hösten inte bli som vanligt. Det kommer att se olika ut för skolans olika utbildningar. Några utbildningar kommer att bedrivas helt på plats, andra som semidistans, det betyder att ni deltagare kommer att ha delar av undervisningen på plats och delar av undervisningen på distans. 

Internatet är öppet som vanligt men med vissa anpassningar.

Uppropet kommer ske under vecka 34 på olika tider som meddelas via e-post under vecka 33. 

Vi arbetar för att kunna erbjuda er en så trygg och säker skolgång som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information för privatpersoner:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/bromsa-smittan–det-har-kan-du-som-privatperson-gora/

Folkhälsomyndighetens information för verksamheter: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/bromsa-smittan–det-har-kan-din-verksamhet-gora/

Information från CSN:

https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-06-25-med-anledning-av-coronaviruset.html