Etableringskurs

Om utbildningen

Etableringskursen är en utbildning för dig som:
– är vuxen och nyanländ till Sverige
– är inskriven på Arbetsförmedlingen inom Etableringsuppdraget
– vill studera tillsammans med andra vuxna och få kunskaper i svenska, samhällsorientering/historia och IT-datakunskap
– vill komma närmare arbetsmarknaden och bättre lära känna det svenska samhället och dess möjligheter

Kursen varar i 26 veckor och du studerar på heltid. Kursen utformas i samarbete med dig som kursdeltagare och de pedagoger/lärare som finns på kursen.

Höstens starter
Under hösten 2021 har vi löpande antagning.

Antagningskrav
– Personer med kort utbildningsbakgrund prioriteras, det vill säga de med förgymnasial utbildning kortare än 9 år. I mån av plats kan vi ta emot dig med högre utbildning.
– Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att kunna delta i utbildningen.

I Etableringskursen ingår:
– Svenska motsvarande SFI B-C nivå
– Samhällsorientering
– IT/datakunskap
– Studiebesök på arbetsplatser, organisationer och museer
– Träffa föreläsare från kultur och föreningslivet
– Kreativt skapande
– Odlingsprojekt (vår/sommar)
– Aktiviteter med andra deltagare i form av utflykter, filmvisningar och firande av högtider

Efter genomförd kurs har du:
– har du ökade kunskaper i svenska språket
– kan du göra dig förstådd i ord och text i vardagliga situationer
– kan du hantera en dator/ IPad
– kan du skriva olika typer av texter och söka information på nätet
– fått nya vänner och värdefulla kontakter både på skolan och ute i samhället
– på egen hand förmåga att orientera dig i samhälls-, kultur- och föreningslivet
– goda möjligheter att komma vidare i studier eller ut i arbetslivet/praktik

Ansökan
Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.