Svenska från dag ett

”Svenska från dag ett” är en kurs  för dig som:
– vill lära dig grunderna i det svenska språket, så du kan göra dig förstådd och förstå andra i vardagliga situationer
– vill lära dig om samhällslivet i Sverige genom undervisning, studiebesök, föreläsningar och deltagande i övrig verksamhet på folkhögskolan.
– vill ha en meningsfull sysselsättning under asyltiden och inför din framtida etablering i arbets- och samhällslivet

Kursen riktar sig till dig som:
– är asylsökande* oavsett boendeform, samt personer som fått uppehållstillstånd** och som bor i något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

* Personer som är asylsökande ska ha ett LMA-kort, en tillfällig handling med fotografi som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige. LMA-kortet utfärdas av Migrationsverket.

** Personer med uppehållstillstånd ska ha ett uppehållstillståndskort, utfärdat av Migrationsverket och bo i någon form av Migrationsverkets anläggningsboende.

Kostnader 
Utbildningen är kostnadsfri.

Resa
Du tar dig enkelt till Önnestad med tåg från Kristianstad eller Hässleholm. Migrationsverket betalar för dina resekostnader till och skolan med tåg/buss. Du får mer information när du blivit antagen till kursen.

Ansökan
Du ansöker via skolans ansökningsblankett för Svenska från dag ett, Den finns att skiva ut här. Det går även bra att komma till skolan för att fylla i blanketten.
Skicka din ansökan till:
Önnestads Folkhögskola, Byagatan 30, 291 73 Önnestad eller mejla den till: info@onnestadsfolkhogskola.se

English version

Swedish from Day one at Önnestads Folkhögskola

The aim of the course is for you to learn the basics of the Swedish language, so that you can make yourself understood and also understand others in everyday situations. You will also learn about community life in Sweden through classes, study visits, lectures and participation in other school activities. We want to support you in a meaningful employment during the asylum period and for your future establishment of working and social life.

The course is intended for those who are seeking asylum * regardless of housing, as well as persons with residence permits ** and living in one of the Migration Agency’s accommodation facility.

* People who are asylum seekers should have a LMA card, a temporary document with picture which shows that the holder is seeking asylum in Sweden issued by the Swedish Migration Agency.

** People with a residence permit must have a residence card, issued by the Swedish Migration Agency and also must stay in any of the Migration Agency’s accommodation facility.

The education is free.

Your travel expenses will be paid for by the Migration Agency. You will receive further information when you have been admitted to the course. To Önnestad you get by train from both Kristianstad and Hässleholm.

Application: You apply through the school’s application form for Swedish from Day one; which is also available for printing at our website www.onne.se

Send your application to Önnestads Folkhögskola, Byagatan 30, 291 73 Önnestad
Or by e-mail to info@onnestadsfolkhogskola.se