IT-utbildning – Kurser för IT-tekniker/IT-support

IT- utbildningen vänder sig till dig som vill ha en bred grundutbildning om datorer och elektronisk utrustning samt nätverksteknik, men även till dig som vill få kunskaper om att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem.

Du får utbildning i hur olika typer av nätverk fungerar samt programmering och webbutbildning. Du får lära dig om analoga och digitala elektroniska apparater är uppbyggda. Utbildningen utvecklar din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud- och interaktiva tekniker.

Som IT- tekniker/ IT support ansvarar du för utbyggnad, drift och underhåll av IT-system och ger stöd och support till användarna. I din yrkesroll behöver du en ganska bred kompetens, både teknisk kompetens men också kompetens i att hantera stöd och supportrelaterade frågor.

I utbildningen ingår arbetsförlagt lärande, APL.

Utbildningen är ettårig och slutförd utbildning ger inte behörighet till högskola.

Kursinnehåll

 • Datorteknik 1a
 • Datorteknik 1b
 • Datorsamordning och support
 • Programmering 1
 • Programmering 2
 • Webbutveckling 1
 • Webbutveckling 2
 • Webbutveckling 3
 • Webbserverprogrammering 1
 • Webbserverprogrammering 2
 • Datalagring
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Nätverksteknik
 • APL 5+5 veckor

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan.

Utbildningen är CSN berättigad.