Lärarassistent utbildning 1 år

Lärarassistent utbildning leder till att du kommer arbeta som lärarassistent. I rollen som lärarassistent kommer du att bidra till att skapa en trygg skolgång för eleverna, arbeta med att förbättra resultaten i skolan samt bidra till ökad närvaro och minskade avhopp. Utbildningen kommer att ge kunskaper i hur elevernas pedagogiska och sociala utveckling fungerar samt hur skolans organisation är uppbyggd. Du kommer även att vara ett administrativt stöd för läraren i det pedagogiska arbetet och även att kunna lägga upp ditt eget arbete med elever i grupper med hjälp av stöd av lärarens pedagogiska planering. Du kommer att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktisk kompetens under perioder av praktik hos utbildningsanordnare.)

Kursinnehåll för lärarassistentutbildning
Skolans organisation och värdegrund
Skoljuridik, styrdokument m.m
Pedagogisk historia och teoretiska perspektiv
Bemötande och barnsyn
Barn, unga och vuxnas lärande
Lågaffektivt bemötande
Ledarskap och kommunikation
Konflikthantering
Socialpsykologi
Utvecklingspsykologi
Specialpedagogik
Grundläggande teckenspråk

 Studietakt 100%, ca 25% praktik

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan.