Vård- och omsorgsutbildningen – äldreomsorg och psykiatri

 

En utbildning för dig som gärna vill arbete inom äldreomsorgen men som saknar en omsorgsutbildning. Vård- och omsorgsutbildningen är på 2 år och motsvarar de kurser som ges på gymnasieskolans vård och omsorgsprogram med fördjupning mot äldrevård och psykiatri. Teori varvas med praktik genom hela utbildningen. Du kan komplettera med ytterligare ett år med allmänna ämnen för att få grund-läggande behörighet.

Om yrket
Det är efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg. Du arbetar nära personer som av olika anledningar är i behov av hjälp och stöd. Det är ett omväxlande yrke där lyhördhet och kommunikation är viktigt. 

Om vård och omsorg utbildningen
Här studerar du tillsammans med andra och utvecklas i gemenskap. Utbildningen är 2 år och motsvarar de kurser som ges på gymnasieskolornas vård- och omsorgsprogram med fördjupning mot äldre/demenssjukdomar och psykiatri. Teckenspråk ingår också. Om du kompletterar med allmänna ämnen under ett år får du grundläggande behörighet till högskola/universitet. Under utbildningen varvas
teori med praktik. Grunden i utbildningen är lärarledd klassrumsundervisning där du som deltagare lär av och med andra. Här ingår till exempel praktiska övningar, grupparbeten och redovisningar. Du har tre praktikperioder, APL, dessa är knutna till de områden vi studerar. Under APL har du möjlighet att under handledning utveckla ditt lärande i faktiska situationer. Andra inslag i utbildningen är gemensamma temadagar, studiebesök och gästföreläsare. 
 
Kursinnehåll
Vård och omsorgsarbete 1
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans villkor
Psykiatri 1
Psykologi 1
Specialpedagogik 1
Vård och omsorgsarbete 2
Vård och omsorg vid demenssjukdomar
Äldres hälsa och livskvalitet
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Psykiatri 2
Samhällsbaserad psykiatri
Grunder i teckenspråk

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål. Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan. 

Utbildningen är CSN berättigad.