Allmän kurs – Egen takt

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som behöver grundskole- eller gymnasiestudier. Du studerar större delen av tiden i en mindre sammanhållen grupp.

Du studerar svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och naturkunskap. Som deltagare på allmän kurs får du bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. På kursen läggs tonvikt på att träna olika former av lärande. Du får öva upp din förmåga att organisera dina studier och utmana dig själv. Du arbetar både själv och tillsammans med andra. Dina kunskaper och erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet. För dig som har särskilda svårigheter med koncentration, organisation, vet att du behöver jobba långsamt eller behöver lugn miljö är detta rätt val av kurs.

I studierna ingår utflykter, studiebesök och temadagar. Du deltar i skolans gemensamma aktiviteter, alltid utifrån din förmåga.

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan.