Administration

Annika Lindquist
Rektor
annika.lindquist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 01

Terese Gustafsson
Bitr. rektor, SYV 
terese.gustafsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 10

Eva Harding
Kurator
eva.harding@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 84
0733-887090

Monica Berndtson
Elevadministratör
monica.berndtson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 03

Andreas Persson
Ekonomiansvarig
044-785 01 05
andreas.persson@onnestadsfolkhogskola.se

Elin Johnsson
Administratör
elin.johnsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 04

Lärare

Andreas Kurtsson
Konstskolan
andreas.kurtsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 90

Anette Jonsson
Konstskolan, textillinjen
anette.jonsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 90

Anna Lövquist
Svenska och engelska
044-785 01 43
anna.lovquist@onnestadsfolkhogskola.se

Carola Axelsson
Sektorsledare Allmän sektor. Svenska och engelska. Hemsida.
carola.axelsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 38 

Christer Törnqvist
Samhällskunskap, psykologi och pedagogiskt drama
christer.tornqvist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 24 

Dustin Anderson
Lärare/bibliotekarie, Engelska och samhällskunskap
dustin.anderson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 93 

Firas Bakhous
Etableringskursen, resurs
044-785 01 70
firas.bakhous@onnestadsfolkhogskola.se

Hans-Åke Nilsson
Sektorsledare Allmän sektor. Matematik, naturkunskap, foto
hans-ake.nilsson@onnestadsfolkhogskola.se

Inga Jönsson
Textil
inga.jonsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 65

Ingegerd Nyborg
Teckenspråk
ingegerd.nyborg@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 86

Ingvar Sund
Historia, samhällskunskap och musik
ingvar.sund@onnestadsfolkhogskola.se

Jenny Hansson
Svenska och engelska
jenny.hansson@onnestadsfolkhogskola.se
044 – 785 01 83

Jenny Schöldt
Sektorsledare Tolksektor, Teckenspråk
jenny.scholdt@onnestadsfolkhogskola.se

Karolina Edfeldt
Tolksektor, Teckenspråk och realia
karolina.edfeldt@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 89

Linda Nilsson
Teckenspråk TUFF-administration
linda.nilsson@onnestadsfolkhogskola.se

Linus Hansson
Svenska, svenska 2 och engelska
linus.hansson@onnestadsfolkhogskola.se

Linda Jönsson
Kemi och matematik
linda.jonsson@onnestadsfolkhogskola.se

Lotta Eliasson
Tolksektor, Teckenspråk
lotta.eliasson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 26

Madlein Fallgren
Sektorsledare Konst och Textil.
Undervisar på Konstskolan.
Hemsida och marknadsföring.
madlein.fallgren@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 90

Malin Jacobsson
Teckenspråk
malin.jacobsson@onnestadsfolkhogskola.se

Marjo Lampinen Qvist
Etableringskursen
marjo.lampinen.kvist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 10

Mats Hagnell
Teckenspråk, tolkämne
mats.hagnell@onnestadsfolkhogskola.se

Olof Ahremark
Naturkunskap, Matematik
olof.ahremark@onnestadsfolkhogskola.se

Per Carlman
Sektorsledare Socialpedagogutbildningen
per.carlman@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 08

Pär Larsson
Samhällskunskap och historia
par.larsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 89

Rebecka Persson
Etableringskursen
rebecka.persson@onnestadsfolkhogskola.se

Stefan Weitman
Tolksektor, Teckenspråk
stefan.weitman@onnestadsfolkhogskola.se

Sven-Ingvar Johansson
Konstskolan.
sven-ingvar.johansson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 90

Thomas Andersson
Matematik, naturkunskap, biologi och musik
thomas.andersson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 81

Ulla Engelby
Fysik
ulla.engelby@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 29

Ulla-Britt Enevall
Etableringskursen. Samhällskunskap
ulla-britt.envall@onnestadsfolkhogskola.se

Servicepersonal

Dennis Källkvist
Vaktmästare, sektorsledare
dennis.kallkvist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 44

Anton Källkvist
Vaktmästare
anton.kallkvist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 40

Mats Norrman
Vaktmästare
mats.norrman@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 41

Göran Svensson
Vaktmästare
044-785 01 42

Ingrid Holmkvist
Ekonomibiträde, kök
ingrid.holmkvist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 20

Kerstin Svensson
Lokalvårdare
kerstin.svensson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 62

Louise Nilsson
Kokerska och köksansvarig, sektorsledare
louise.nilsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 20

Petra Ryhl Friberg
Lokalvårdare
petra.ryhl.friberg@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 61

Vivianne Johnsson
Ekonomibiträde
vivianne.johnsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 20

Åsa Lidén
Lokalvårdare, sektorsledare
asa.liden@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 64

Maria Engblom
Lokalvårdare
maria.engblom@onnestadsfolkhogskola.se

Alicia Holmkvist
Köket, Ekonomibiträde
alicia.holmkvist@onnestadsfolkhogskola.se

Jenny Persson
Köket
jenny.persson@onnestadsfolkhogskola.se