Integritetspolicy

Så hanterar vi personuppgifter

Önnestads folkhögskola värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Cookie-filer

Vi använder små textfiler, även kallade cookies, för att förbättra och underlätta din upplevelse på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om våra besökare.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker webbplatsen kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska besökaren på en webbplats informeras om detta. Användaren ska även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. Önnestads Folkhögskola använder ibland cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna via Cookie-yes-bannern som dyker upp när du går in på vår hemsida för första gången.  
Läs mer om cookies här!

GDPR Önnestads Folkhögskola

Önnestads folkhögskola behandlar kunders personuppgifter i syfte att kunna bedriva en professionell relation med våra deltagare och målgrupper. Nedan följer information om behandlingen och om dina rättigheter. Personuppgiftsansvarig är vår kvalitetssamordnare Lena Bergh.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Önnestads Folkhögskolas Garantiförening,
organisations nr: 838200-4730,
Byagatan 30, 291 73 Önnestad,

För ytterligare information om eventuell hantering av personuppgifter vänligen kontakta oss via info@onnestadsfolkhogskola.se.

Om du har synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Integritetsskydssmyndigheten.

Önnestads Folkhögskola behandlar uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera våra deltagare och för att kunna uppfylla våra åtaganden. Därutöver används uppgifterna för att Önnestads Folkhögskola ska kunna erbjuda information och marknadsföring kopplade till vår verksamhet. Behandlingen grundas på det avtal eller det förhållande som uppstår vid exempelvis en ansökan/antagande på Önnestads Folkhögskola. Marknadsföring och information om våra utbildningar och tjänster skickas grundat på ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Önnestads Folkhögskola.

All behandling som grundas på samtycke eller Önnestads Folkhögskola intresseavvägning kan du som kund när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta info@onnestadsfolkhogskola.se.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till

Önnestads Folkhögskola, såsom IT-tjänster, logistik och analys på det sätt och i den omfattning som krävs för att skolan ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som deltagare samt i marknadsföringssyfte.

Önnestads Folkhögskola strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Personuppgifter sparas så länge deltagarförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

När Önnestads Folkhögskola samlar in och behandlar dina personuppgifter har du nedan rättigheter:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas.
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

Önnestads Folkhögskola vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta: info@onnestadsfolkhogskola.se.