Vad kostar det att studera på Önnestads folkhögskola läsåret 2019/2020

All undervisning är kostnadsfri. Läroböcker och undervisningsmaterial betalar du själv och kostnaden varierar beroende på kurs och ämnesval. Viss litteratur kan lånas på skolan.

I kurser med praktik, friluftsveckor och liknande tillkommer kostnader för resor, bostad m.m.

Terminsavgift
All undervisning är kostnadsfri. Efter kursstart betalar du dock en terminsavgift på 800 kr per termin (400 kr för 50% dist). I terminsavgiften ingår bla:
– Obligatoriska studiebesök och studieresor
– Olycksfallförsäkring
– Arrangemang ordnade av skolan, som till exempel gåsmiddag, julbord, och sommaravslutningslunch
– Kopieringskostnader (undervisningsmaterial från lärarna) och extra material utöver kurslitteraturen

Vid antagning måste du bekräfta din plats genom att betala in 200 kr som en del av terminsavgiften. Om du får rum på internatet ska du betala in 500 kr som en del av hyran.
Om du inte är intresserad av din plats måste du meddela detta före terminsstart för att få den återbetald.

Läroböcker och extra kostnader
Du betalar själv för läroböcker och undervisningsmaterial (kostnaden varierar beroende på kurs och ämnesval). Viss litteratur finns att låna på skolan. I kurser med praktik, friluftsveckor och liknande tillkommer kostnader för till exempel resor och bostad.

Mat och fika

För dig som bor på skolan är kosten obligatorisk. Frukost och lunch serveras måndag – fredag, kvällsmat måndag – torsdag. Önskar du vegetarisk kost eller måste du av medicinska skäl ha specialkost meddela det på anmälningsblanketten. 

För dig som inte bor på skolan finns det möjlighet att äta i skolans matsal. Du kan köpa sallad, frukt, baguetter, lättlunch eller dagens rätt. Dessutom kan du köpa fika och dricka.

Frukost: 40 kr
Lättlunch: 60 kr
Lunch: 70 kr
Kvällsmat (ej fredagar): 50 kr

Läs mer om internatet.