Vad kostar det att studera på Önnestads folkhögskola läsåret 2023/2024?

All undervisning är kostnadsfri. Läroböcker och undervisningsmaterial betalar du själv och kostnaden varierar beroende på kurs och ämnesval. Viss litteratur kan lånas på skolan. I kurser med praktik, friluftsveckor och liknande tillkommer kostnader för resor, bostad m.m.

Terminsavgift
All undervisning är kostnadsfri. Efter kursstart betalar du dock en terminsavgift på 550 kr per termin.

I terminsavgiften ingår bland annat:
– Obligatoriska studiebesök och studieresor
– Olycksfallsförsäkring
– Kopieringskostnader (undervisningsmaterial från lärarna) och extra material utöver kurslitteraturen

Vid antagning måste du bekräfta din plats genom att betala in 200 kr som en del av terminsavgiften. Om du inte är intresserad av din plats måste du meddela detta före terminsstart för att få den återbetald.

Om du får rum på internatet ska du betala in 500 kr som en del av hyran.

Mat och fika

För dig som bor på skolan är kosten obligatorisk. Frukost och lunch serveras måndag – fredag, kvällsmat måndag – torsdag. Önskar du vegetarisk kost eller måste du av medicinska skäl ha specialkost meddela det på anmälningsblanketten.

För dig som inte bor på skolan finns det möjlighet att äta i skolans matsal.

Lunch: 75 kr

Dator

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan till en kostnad av 450:-/termin.