Administration

Lena Bergh
Rektor
lena.bergh@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 10

Andreas Persson
Ekonomiansvarig / Bitr. rektor
andreas.persson@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 11

Anneli Densfelt
SYV / Skoladministratör
anneli.densfelt@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 12

Anette Andersson
Skoladministratör
anette.andersson@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 13

Johan Csanadi
Kurator
johan.csanadi@onnestadsfolkhogskola.se
076-880 50 23

Lärare

Andreas Kurtsson
Konstskolan
andreas.kurtsson@onnestadsfolkhogskola.se

Anette Jonsson
Konstskolan. Sektorsansvarig
anette.jonsson@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 43

Ann-Christine Alm Persson
Vård- och omsorgsutbildningen
anki.alm@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 41

Anna Lövquist
Allmän kurs
anna.lovquist@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 17

Anne Pålsson
Socialpedagogutbildningen och Allmän kurs
anne.palsson@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 28

Carola Axelsson
Allmän kurs. Biblioteket. Kommunikation/marknadsföring
carola.axelsson@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 22

Christer Törnqvist
Socialpedagogutbildningen
christer.tornqvist@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 40

Charlotta Ahremark, tjänstledig läsåret 23/24
Allmän kurs
charlotta.ahremark@onnestadsfolkhogskola.se
072-181 77 55

Eva Ekelund
Allmän kurs
eva.ekelund@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 20

Ingegerd Nyborg
Teckenspråksutbildningen
ingegerd.nyborg@onnestadsfolkhogskola.se
070-566 22 25

Ingvar Sund
Allmän kurs. Sektorsansvarig
ingvar.sund@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 21

Janne Rydh
Vikarie Allmän kurs
janne.rydh@onnestadsfolkhogskola.se

Jenny Hansson
Allmän kurs. Sektorsansvarig
jenny.hansson@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 24

Karl-Henrik Malmquist
IT-utbildningen
karlhenrik.malmquist@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 25

Kristina Johannesson
Elev- och lärarassistentutbildningen
kristina.johannesson@onnestadsfolkhogskola.se

Lina Hallberg
Socialpedagogutbildningen. Sektorsansvarig
lina.hallberg@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 27

Linda Jönsson
Allmän kurs
linda.jonsson@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 18

Madlein Fallgren
Konstskolan. Kommunikation/marknadsföring
madlein.fallgren@onnestadsfolkhogskola.se
070-593 02 07

Marjo Lampinen Qvist
Allmän kurs
marjo.lampinen.kvist@onnestadsfolkhogskola.se
073-343 44 42

Monica Linder
Vård- och omsorgsutbildningen
monica.linder@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 29

Pär Larsson
Allmän kurs
par.larsson@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 26

Rebecka Unné
Allmän kurs
rebecka.unne@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 19

Sven-Ingvar Johansson
Konstskolan
sven-ingvar.johansson@onnestadsfolkhogskola.se

Therese Thorgren
Konstskolan
therese.thorgren@onnestadsfolkhogskola.se

Ulla-Britt Envall
Allmän kurs
ulla-britt.envall@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 28

Språkstödjare

Naser Arnous
Allmän kurs
naser.arnous@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 16

Randa Hammoud
Allmän kurs
randa.hammoud@onnestadsfolkhogskola.se

Servicepersonal

Dennis Källkvist
Fastighetsskötare. IT. Sektorsansvarig
dennis.kallkvist@onnestadsfolkhogskola.se
076-880 50 20

Anton Källkvist
Vaktmästare
anton.kallkvist@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 47

Fredrik Svensson
Vaktmästare
fredrik.svensson@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 49

Andreas Kalomenidis
Kökschef
andreas.kalomenidis@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 48

Dan Hejman
Kock
dan.hejman@onnestadsfolkhogskola.se

Alicia Holmkvist
Köket
alicia.holmkvist@onnestadsfolkhogskola.se

Annette Garpenvall
Köket
annette.garpenvall@onnestadsfolkhogskola.se

Åsa Lidén
Lokalvårdare. Sektorsansvarig
asa.liden@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 14

Kerstin Svensson
Lokalvårdare
kerstin.svensson@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 42

Petra Ryhl Friberg
Lokalvårdare
petra.ryhl.friberg@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 15

Jane Evertsson
Lokalvårdare
jane evertsson@onnestadsfolkhogskola.se
076-885 53 44