Administration

Annika Lindquist
Rektor
annika.lindquist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 01

Terese Gustafsson
Bitr. rektor, SYV 
terese.gustafsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 10

Jonas Modén
Kurator
jonas.moden@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 84

Monica Berndtson
Elevadministratör
monica.berndtson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 03

Andreas Persson
Ekonomiansvarig
044-785 01 05
andreas.persson@onnestadsfolkhogskola.se

Elin Johnsson
Administratör
elin.johnsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 04

Lärare

Andreas Kurtsson
Konstskolan
andreas.kurtsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 90

Anette Jonsson
Konstskolan, textillinjen
anette.jonsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 90

Anna Lövquist
Svenska och engelska
044-785 01 43
anna.lovquist@onnestadsfolkhogskola.se

Anna Brix-Thomsen
Lärarassistentutbildningen
anna.brixthomsen@onnestadsfolkhogskola.se

Antonia Hjelm
Teckenspråkslärare
antonia.hjelm@onnestadsfolkhogskola.se

Anita Boregren
Vård -och omsorgsutbildningen
anita.boregren@onnestadsfolkhogskola.se

Carola Axelsson
Svenska och engelska. Biblioteket. Hemsida och Google GSuite.
carola.axelsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 38 

Christer Törnqvist
Samhällskunskap, psykologi och pedagogiskt drama
christer.tornqvist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 24 

Charlotta Ahremark
Matematik och naturkunskap
charlotta.ahremark@onnestadsfolkhogskola.se

Charlotte Randau
Tolklärare, sektorsledare teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen
charlotte.randau@onnestadsfolkhogskola.se

Dustin Anderson
Lärare/bibliotekarie, Engelska och samhällskunskap
dustin.anderson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 93 

Eva Ekelund
Svenska, SO, engelska.
eva.ekelund@onnestadsfolkhogskola.se

Hans-Åke Nilsson
Matematik, naturkunskap, foto
hans-ake.nilsson@onnestadsfolkhogskola.se

Inga Jönsson
Textillinjen
inga.jonsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 65

Ingegerd Nyborg
Teckenspråk
ingegerd.nyborg@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 86

Ingvar Sund
Historia, samhällskunskap och musik. Sektorsledare Allmän kurs.
ingvar.sund@onnestadsfolkhogskola.se

Jenny Hansson
Svenska, engelska och religion. Sektorsledare Allmän kurs.
jenny.hansson@onnestadsfolkhogskola.se
044 – 785 01 83

Josefine Heingard
Teckenspråkslärare
josefine.heingard@onnestadsfolkhogskola.se

Lina Hallberg
Sektorsledare Socialpedagogutbildningen
lina.hallberg@onnestadsfolkhogskola.se

Linda Nilsson
Teckenspråk TUFF-administration, sektorsledare teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen
linda.nilsson@onnestadsfolkhogskola.se

Linus Hansson (Tjänstledig)
Svenska, svenska 2 och engelska
linus.hansson@onnestadsfolkhogskola.se

Linda Jönsson
Kemi och matematik
linda.jonsson@onnestadsfolkhogskola.se

Madlein Fallgren
Sektorsledare Konstskolan och Textillinjen. Kommunikation/marknadsföring.
madlein.fallgren@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 90

Marjo Lampinen Qvist
Etableringskursen
marjo.lampinen.kvist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 10

Martin Andresson
Vård- och omsorgsutbildningen
martin.andersson@onnestadsfolkhogskola.se

Mats Hagnell
Teckenspråk, tolkämne
mats.hagnell@onnestadsfolkhogskola.se

Naser Arnous
Etableringskursen
naser.arnous@onnestadsfolkhogskola.se

Olof Ahremark
Naturkunskap, Matematik
olof.ahremark@onnestadsfolkhogskola.se

Per Carlman
Socialpedagogutbildningen
per.carlman@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 08

Pia Svensson
Vård -och omsorgsutbildningen
pia.svensson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 91

Pär Larsson
Samhällskunskap och historia
par.larsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 89

Sven-Ingvar Johansson
Konstskolan
sven-ingvar.johansson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 90

Thomas Andersson
Matematik, naturkunskap, biologi och musik
thomas.andersson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 81

Torbjörn Svensson
Dövblindlärare
torbjorn.svensson@onnestadsfolkhogskola.se

Ulla Engelby
Fysik
ulla.engelby@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 29

Ulla-Britt Enevall
Etableringskursen. Samhällskunskap
ulla-britt.envall@onnestadsfolkhogskola.se

Servicepersonal

Dennis Källkvist
Vaktmästare, sektorsledare
dennis.kallkvist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 44

Anton Källkvist
Vaktmästare
anton.kallkvist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 40

Ingrid Holmkvist
Ekonomibiträde, kök
ingrid.holmkvist@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 20

Kerstin Svensson
Lokalvårdare
kerstin.svensson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 62

Louise Nilsson
Kokerska och köksansvarig, sektorsledare
louise.nilsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 20

Petra Ryhl Friberg
Lokalvårdare
petra.ryhl.friberg@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 61

Vivianne Johnsson
Ekonomibiträde
vivianne.johnsson@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 20

Åsa Lidén
Lokalvårdare, sektorsledare
asa.liden@onnestadsfolkhogskola.se
044-785 01 64

Alicia Holmkvist
Köket, Ekonomibiträde
alicia.holmkvist@onnestadsfolkhogskola.se

Jenny Persson
Köket
jenny.persson@onnestadsfolkhogskola.se