Önnestads folkhögskolas styrdokument

Önnestads folkhögskola är en så kallad rörelsefolkhögskola. Det betyder att den styrs genom en särskild huvudman, liknande en folkrörelse. I Önnestads folkhögskolas fall är det en garantiförening som äger och förvaltar skolan. I stadgarna för Önnestads folkhögskolas garantiförening är bestämt vad skolan har för ändamål och hur den ska ledas och förvaltas.

Utifrån folkbildningens värdegrund på nationell nivå har Önnestads folkhögskola skapat ett lokalt måldokument som redovisar hur skolan kommer att arbeta med undervisning, utbildning och övrig verksamhet ur det egna perspektivet.

Folkhögskolans studeranderättsliga standard

Önnestads folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Det innebär att vi värnar särskilt om våra deltagares rättigheter och skyldigheter. Vad detta mera konkret innebär för dig kan du läsa mera om på Folkbildningsrådets sida om studeranderätt.