Historik

När skolans verksamhet startade, 1 november 1868, så hade förberedelsearbetet pågått under flera år och inspirerats både av lokala och av stora nationella förändringar. Lokalt befarades att de ändrade förutsättningarna för folkskolan och läroverken skulle komma att dränera landsbygden på duktiga och yrkesskickliga ungdomar.

Folkhögskoleutvecklingen i Danmark bidrog till att förtydliga förutsättningarna för att etablera skolor i Sverige och eftersom skolorna varit igång en tid i Danmark fanns också erfarenhet av de positiva effekterna för landsbygden.

Önnestads folkhögskolas tillkomst – historik
Skolan i årtal
Skolans yrkesinriktade kurser 1868 – 2008
Skolans anställda 1868 – 2010
Skolans styrelseledamöter 1868 – 2009
Skolans föreståndare och rektorer 1868 – 2012

Underlaget är hämtat från den tidigare jubileumsskriften ”Önnestads Folkhögskola 1868 – 1993”, sammanställd av rektor emiritus Bengt Johansson samt i kompletterande delar från eget arkiv.

Skolan är tacksam för synpunkter och kompletteringar som kan ge en ännu bättre bild av verksamheten under de drygt 140 år som gått sedan skolan grundades.