Vi är igång!

2020-08-31

Med allt som en skoldag kan innehålla. Tex: vandring, desinficering, klassrumsundervisning, teckning och mycket mer!