Teckenspråk, kurs för vissa föräldrar, TUFF

Teckenspråk kurs för vissa föräldrar (TUFF) är en teckenspråkskurs för dig som:
– har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk
– är gift eller sambo med förälder som har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk

Utbildningen bygger på den förkunskap i teckenspråk som ges av landstingen enligt 3 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982-763)  Utbildningen omfattar maximalt 240 timmar och är kostnadsfri.

Om du väljer att bo på skolans internat är boendet kostnadsfritt, men du betalar för måltiderna. Vi erbjuder också kostnadsfri barntillsyn för barn och syskon.

Som deltagare i Teckenspråks kurs för vissa vuxna TUFF har du möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst eller annat inkomstbortfall genom CSN. CSN betalar också en resa till och från utbildningsorten per hel avslutad kurs. Utbildningsanordnaren vägleder dig i ansökan, där finns också särskild rekvisitionsblankett som skickas in till CSN.

Utbildningen finns över hela landet hos olika utbildningsanordnare; upplägget ser olika ut på olika skolor. Som regel går du på den skola som finns närmast din bostadsort, men du kan läsa TUFF på den skola som har ett upplägg som bäst passar familjens behov. Det finns även möjlighet att byta utbildningsanordnare under utbildningens gång. Här är de fem regionerna och deras upptagningsområden:

Norra regionen innefattar: Gävleborgs-, Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens och Norrbottens län.

Östra regionen innefattar: Stockholms-, Uppsala och Gotlands län

Mellersta regionen innefattar: Södermanlands-, Östergötlands-, Värmlands, Örebros-, Västmanlands och Dalarnas län

Västra regionen innefattar: Västra Götaland, Halland och Jönköpings län

Södra regionen innefattar: Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge och Region Skåne

Utbildningsanordnarens kursplan bygger på den ramkursplan som Statens Skolverk har tagit fram. Centrala studiestödsnämnden (CSN) handlägger ersättning för resekostnader och inkomstbortfall. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) utvärderar utbildningen

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samordnar och administrerar statsbidraget till utbildningsanordnarna.

Om utbildningsanordnaren: http://www.spsm.se/tuff