Studieomdömen

Folkhögskolan ger inte betyg i enstaka ämnen. Istället ges ett sammanfattande studieomdöme till den studerande som så önskar och det sätts på ett underlag från all undervisande personal. Studieomdömet avser den studerandes studieförmåga och det använder du sedan för att söka vidare till högskola och universitet.

Följande faktorer beaktas vid omdömessättningen:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmågan till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Följande studieomdömen används:

 • Utmärkt studieförmåga    (4)
 • Mycket god – Utmärkt studieförmåga    (3,5)
 • Mycket god studieförmåga    (3)
 • God – Mycket god studieförmåga    (2,5)
 • God studieförmåga    (2)
 • Mindre god – God studieförmåga    (1,5)
 • Mindre god studieförmåga    (1)

I Villkorsanvisning för folkhögskolans studieomdöme kan du läsa mer om vad som bedöms under de olika nivåerna av omdöme.

Söka till högskola och universitet

Du som har studerat vid en folkhögskola placeras i en egen urvalsgrupp i betygsurvalet (BF) vid ansökan till högskola och universitet. Har du ett slutbetyg från gymnasieskolans program eller komvux söker du även i betygsurvalet (BP).

Urvalsgruppernas storlek är proportionerliga utifrån hur många som söker de olika grupperna. De som har studerat på en folkhögskola kan även antas i högskoleprovurvalet under förutsättning att de gör högskoleprovet.