Lärarassistentutbildning 1 år

Lärarassistentutbildning leder till att du kommer arbeta som lärarassistent. I rollen som lärarassistent kommer du att bidra till att skapa en trygg skolgång för eleverna, arbeta med att förbättra resultaten i skolan samt bidra till ökad närvaro och minskade avhopp. Utbildningen kommer att ge kunskaper i hur elevernas pedagogiska och sociala utveckling fungerar samt hur skolans organisation är uppbyggd. Du kommer även att vara ett administrativt stöd för läraren i det pedagogiska arbetet och även att kunna lägga upp ditt eget arbete med elever i grupper med hjälp av stöd av lärarens pedagogiska planering. Du kommer att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktisk kompetens under perioder av praktik hos utbildningsanordnare.)

Kursinnehåll för lärarassistentutbildning

 • Skolans organisation och värdegrund
 • Skoljuridik, styrdokument m.m
 • Pedagogisk historia och teoretiska perspektiv
 • Bemötande och barnsyn
 • Barn, unga och vuxnas lärande
 • Lågaffektivt bemötande
 • Ledarskap och kommunikation
 • Konflikthantering
 • Socialpsykologi
 • Utvecklingspsykologi
 • Specialpedagogik
 • Grundläggande teckenspråk

 Studietakt 100%, ca 25% praktik

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan.

Utbildningen är CSN berättigad.