Allmän kurs – Språk

Om utbildningen allmän kurs, folkhögskola – språk

Utbildningen allmän kurs folkhögskola språk är för dig som;

– har vistats i Sverige i några år och har ett annat hemspråk än svenska
– har ofullständigt grundskolebetyg
– behöver förbättra dina kunskaper i det svenska språket
– är studieovan eller vill komplettera tidigare kunskaper

Målet är att du ska förbättra dina kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället, och också läsa in grundskolekompetens under 1-2 år, beroende på dina förkunskaper och erfarenheter.

Vi anpassar innehållet efter det som passar dig och dina behov. Du läser bland annat samhälls- och naturorienterande ämnen, språk och matematik. Efter fullgjorda studier kan du fortsätta på motsvarande gymnasienivå. Du bör minst ha klarat av SFI-kurs C för att kunna tillgodogöra dig undervisningen på ett bra sätt. Du får ett intyg efter du avslutat allmän kurs folkhögskola språk, men däremot inget omdöme.

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan. 

Utbildningen är CSN berättigad.