Påbyggnadsår konstnärlig inriktning

Om utbildningen

Påbyggnadsår konstnärlig inriktning är en individuell påbyggnad med 1 års deltidsstudier (50 procent) på distans. Utbildningen är för dig som:
– har en konstnärlig grundutbildning utöver gymnasiet
– vill komplettera tidigare utbildning
– vill vidareutveckla kunskaper inom konstnärliga områden.

Vi har ingen övre åldersgräns!

Du kommer att få vägledning i det projekt du valt att arbeta med genom gemensamma träffar med andra deltagare och stöd av handledare.

Vad innebär en distansutbildning?
Att gå en distansutbildning innebär att du kommer att ha kontakt med en eller flera handledare på skolan, men arbetar mestadels hemifrån. Du måste därför ha egen utrustning och eget material.

Vi träffas på skolan cirka 1 gång per månad. Träffarna planeras i samråd med er som blir antagna och dessa träffar är obligatoriska. I övrigt har vi kontakt via nätet och per telefon.

Förkunskaper
Projektåret förutsätter att du kommit så långt i utvecklingen att du valt inriktning i ditt konstnärsskap, och att fokus ligger på den kreativa och konstnärliga processen.

Särskild vägledning för företagande
För dig som funderar på att starta eget, erbjuder vi information om hur det är att arbeta som egen företagare i en konstnärlig verksamhet.

Slutredovisning
Hur och var redovisningen kommer att äga rum är en del av utbildningen och sker i samråd med gruppen.

Ansökan 
Till projektåret söker du med 4-6 arbetsprover som visar på ditt konstnärsskap. Du skickar också med en kort och tydlig projektidé, som berättar vad du har tänkt att arbeta med under året. Bifoga även ett personligt brev och relevanta betyg och intyg.
Kursen är CSN-berättigad.

Har du frågor, maila :
andreas.kurtsson@onnestadsfolkhogskola.se

HÄR finns ansökningsblanketten