Vård och omsorg – yrkesutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen – Nationella yrkespaketet

En utbildning för dig som gärna vill arbete inom äldreomsorgen men som saknar en omsorgsutbildning. Vård- och omsorgsutbildningen är på 2 år och motsvarar de kurser som ges på gymnasieskolans vård och omsorgsprogram med fördjupning mot äldrevård och psykiatri. Nytt i utbildningen inför hösten -21 är det Nationella Yrkespaketets kurser. Teori varvas med praktik genom hela utbildningen. Du kan komplettera med ytterligare ett år med allmänna ämnen för att få grund-läggande behörighet.

Om yrket
Det är efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg. Du arbetar nära personer som av olika anledningar är i behov av hjälp och stöd. Det är ett omväxlande yrke där lyhördhet och kommunikation är viktigt. 

Om vård och omsorg utbildningen
Här studerar du tillsammans med andra och utvecklas i gemenskap. Det nya nationella yrkespaketet som erbjuds matchar arbetsmarknadens behov på nationell nivå med nya yrkesämnen. Teckenspråk ingår också. Om du kompletterar med allmänna ämnen under ett år får du grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Under utbildningen varvas teori med praktik. Grunden i utbildningen är lärarledd klassrumsundervisning där du som deltagare lär av och med andra. Här ingår till exempel praktiska övningar, grupparbeten och redovisningar. Du har tre praktikperioder, APL, dessa är knutna till de områden vi studerar. Under APL har du möjlighet att under handledning utveckla ditt lärande i faktiska situationer. Andra inslag i utbildningen är gemensamma temadagar, studiebesök och gästföreläsare. 
 
Kursinnehåll
Anatomi och fysiologi 1 och 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
Gerontologi och geriatrik, vård och omsorg vid demenssjukdom
Hälso- och sjukvård 1 och 2
Omvårdnad 1 och 2
Psykiatri 1 och 2
Psykologi 1
Social omsorg 1 och 2
Vård och Omsorg specialisering
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
Grunder i teckenspråk

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål. Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök. Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan. 

Utbildningen är CSN berättigad.


Läsårstider 2021/2022

Höstterminen 2021-08-16 – 2021-12-17
Vårterminen 2022-01-10 – 2022-06-10

Kursavbrott
Höstlov v.44 2021-11-01– 2021-11-05
Sportlov v.8 2022-02-21 – 2022-02-25
Påsklov v.15 2022-04-11 – 2021-04-14
Studiedag 2022-05-27 Fredag efter Kristi himmelsfärdsdag