Behörighet

Grundläggande behörighet har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen.

Grundläggande behörigheter för högskolestudier

För att folkhögskolan ska ge intyg på att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla två krav: omfattningskravet och innehållskravet.

Omfattningskrav – krav på att du ska studera en viss tid

Grundläggande behörighet får du om du vid folkhögskolan fullgjort någon av nedanstående fyra alternativ:

 • Du kan studera tre år på folkhögskola.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du har grundskolan och har minst ett års erfarenhet från arbetslivet.
 • Du kan studera ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år.

Källa: https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Behorigheter/Behorighet-till-hogskolestudier/Grundlaggande-behorighet/

Innehållskrav till högskolan

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande tio kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Innehållskrav till yrkeshögskolan 

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande sju kurser:

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Studieomdömen

Folkhögskolan ger inte betyg i enstaka ämnen. Istället ges ett sammanfattande studieomdöme till den studerande som så önskar och det sätts på ett underlag från all undervisande personal. Studieomdömet avser den studerandes studieförmåga och det använder du sedan för att söka vidare till högskola och universitet.

Följande faktorer beaktas vid omdömessättningen:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmågan till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Följande studieomdömen används:

 • Utmärkt studieförmåga    (4)
 • Mycket god – Utmärkt studieförmåga    (3,5)
 • Mycket god studieförmåga    (3)
 • God – Mycket god studieförmåga    (2,5)
 • God studieförmåga    (2)
 • Mindre god – God studieförmåga    (1,5)
 • Mindre god studieförmåga    (1)

Söka till högskola

Du som har studerat vid en folkhögskola placeras i en egen urvalsgrupp i betygsurvalet (BF) vid ansökan till högskola och universitet. Har du ett slutbetyg från gymnasieskolans program eller komvux söker du även i betygsurvalet (BP).

Urvalsgruppernas storlek är proportionerliga utifrån hur många som söker de olika grupperna. De som har studerat på en folkhögskola kan även antas i högskoleprovurvalet under förutsättning att de gör högskoleprovet.