Behörighet

Grundläggande behörighet har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen.

Grundläggande behörigheter för högskolestudier

För att folkhögskolan ska ge intyg på att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla två krav: omfattningskravet och innehållskravet.

Omfattningskrav – krav på att du ska studera en viss tid

Grundläggande behörighet får du om du vid folkhögskolan fullgjort någon av nedanstående fyra alternativ:

 • Du kan studera tre år på folkhögskola.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du har grundskolan och har minst ett års erfarenhet från arbetslivet.
 • Du kan studera ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år.

Källa: https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Behorigheter/Behorighet-till-hogskolestudier/Grundlaggande-behorighet/

Innehållskrav till högskolan

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande tio kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Innehållskrav till yrkeshögskolan 

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande sju kurser:

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Folkhögskolan ger inte betyg i enstaka ämnen. Istället ges ett sammanfattande studieomdöme, klick här för att läsa mer om omdöme.

Ansöka till högskola och universitet

Du som har studerat vid en folkhögskola placeras i en egen urvalsgrupp i betygsurvalet (BF) vid ansökan till högskola och universitet. Har du ett slutbetyg från gymnasieskolans program eller komvux söker du även i betygsurvalet (BP).

Urvalsgruppernas storlek är proportionerliga utifrån hur många som söker de olika grupperna. De som har studerat på en folkhögskola kan även antas i högskoleprovurvalet under förutsättning att de gör högskoleprovet.