Allmän kurs – Egen takt

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som behöver grundskole- eller gymnasiestudier eller möjligheten att utvecklas personligen. Om du har speciella behov av stöd för dina studier, exempelvis utifrån erfarenhet av psykisk ohälsa eller svårigheter med koncentration med mera, är detta rätt val av kurs. Du studerar större delen av tiden i en mindre lugn grupp. Du har möjligheten att arbeta i din egen takt och mot dina egna mål, du äger din lärandeprocess.

Du erbjuds att studera svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och naturkunskap. Du har möjligheten att prova på kreativt skapande och fysiska aktiviteter som vandring på Skåneleden och pingis. Dina kunskaper och erfarenheter är en viktig utgångspunkt för lärandet. 

I studierna ingår utflykter, studiebesök och temadagar. Du deltar i skolans gemensamma aktiviteter, alltid utifrån din förmåga.

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kan du hyra en av skolan. 

Utbildningen är CSN berättigad.