Allmän kurs – Egen takt (grund)

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som behöver grundskoleutbildning. Egen Takt är ett bra alternativ om du har speciella behov av att studera i en lugn arbetsmiljö där du kan koncentrera dig på ditt lärande utifrån dina förmågor. Exempelvis har du kanske en diagnos som gör att du inte fungerar i stora sammanhang. På Egen Takt studerar du i mindre grupper där du arbetar utifrån dina egna förutsättningar och uppsatta mål.

Kurser på utbildningen:

  • Svenska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Naturkunskap
  • Engelska

Utöver kurserna på utbildningen har du möjlighet att prova på kreativt skapande och vistas i naturen. BI a spelar vi pingis, vandrar på Skåneleden, utflykter som gör att du kan koncentrera dig bättre i klassrummet. Vi har temadagar och deltar på skolans gemensamma aktiviteter.

Utbildningen är CSN berättigad.