Allmän kurs – Egen takt (grund)

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som behöver grundskoleutbildning. Egen Takt är ett bra alternativ om du har speciella behov av att studera i en lugn arbetsmiljö där du kan koncentrera dig på ditt lärande utifrån dina förmågor. Exempelvis har du kanske en diagnos som gör att du inte fungerar i stora sammanhang. På Egen Takt studerar du i mindre grupper där du arbetar utifrån dina egna förutsättningar och uppsatta mål.

Kurser på utbildningen:

  • Svenska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Naturkunskap
  • Engelska

Utöver kurserna på utbildningen har du möjlighet att prova på kreativt skapande och vistas i naturen. BI a spelar vi pingis, vandrar på Skåneleden, utflykter som gör att du kan koncentrera dig bättre i klassrummet. Vi har temadagar och deltar på skolans gemensamma aktiviteter.

Utbildningen innebär heltidsstudier på plats, där varje kurs utgör en del av ett övergripande utbildningspaket. Det innebär att oavsett dina tidigare studier, kommer du att genomgå hela utbildningen tillsammans med dina medstudenter. Vårt mål är att skapa en sammanhållen och stimulerande lärandemiljö där du inte bara förvärvar kunskap inom ditt specifika ämnesområde, utan också delar och berikar din utbildning genom dialog och samarbete med dina klasskamrater.

Utbildningen är CSN-berättigad.