Allmän kurs – Omvärlden

Om utbildningen

Allmän kurs Omvärlden är en kurs som riktar sig till dig som är intresserad av samhällsfrågor – i Sverige, Europa eller globalt. Vill du engagera dig i samhällsdebatten, förstå det som förändrar och utvecklar din omvärld samt bli en mer aktiv världsmedborgare? Då är det här en kurs för dig!

Du studerar svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap. Efter genomgången utbildning kan du få grundläggande behörighet, vilket ger möjlighet för studier på högskola eller annan eftergymnasial utbildning.

Som deltagare på allmän kurs får du bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. I studierna ingår även utflykter, studiebesök och temadagar. Du deltar i skolans gemensamma aktiviteter, alltid utifrån din egen förmåga.

Att studera på folkhögskola
Att studera på folkhögskola innebär bland annat att du som deltagare förväntas vara aktiv och ta eget ansvar för dina studier. Du förväntas ta eget engagemang och ha god närvaro. Undervisningen sker antingen i helklass, i grupp eller individuellt.

Varje kurs innehåller schemalagda moment och hur kursupplägget ska se ut bestämmer deltagare och lärare i samråd, därför är god närvaro nödvändigt. Arbetet bedrivs både enskilt och i samarbete med andra.

Varierade typer av pedagogiska arbetsformer erbjuds: föreläsningar, samtal, övningar, studiebesök, temaarbeten, muntliga presentationer och grupparbeten.

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan. 

Utbildningen är CSN berättigad.