Allmän kurs – Naturvetenskapligt basår

Om Naturvetenskapligt basår

Vårt naturvetenskapliga basår är till för dig som:
– behöver matematik, fysik, kemi och biologi för att därefter kunna söka in till högskola/universitet

Studietempot är högt. Du får träna på de arbetsmetoder som du möter på högskola och universitet. I utbildningen ingår Ma3c, Ma4, Fy1 och 2, Kemi 1 och 2, Biologi 1 och 2. Vi samarbetar med Högskolan Kristianstad, Lunds universitet och Malmö högskola för att du ska förbättra dina chanser att lyckas med universitets- och högskolestudierna. Bland annat arrangerar högskolorna informationsdagar, då du får träffa studievägledare och studerande på universitet/högskolor.

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan. 

Utbildningen är CSN berättigad.