Allmän kurs – Skapande

Om utbildningen

En kurs som riktar sig till dig som är kreativ, tycker om att skapa och är i behov av grundläggande behörighet på gymnasienivå. Fokus kommer att ligga på skapandet av film, musik, bild och foto, men även kreativt skrivande, matlagning och dans finns på schemat.

Du studerar svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och naturkunskap. Som deltagare på allmän kurs får du bred allmänbildning och ökar din medvetenhet om dina egna och omvärldens villkor. I studierna ingår även utflykter, studiebesök och temadagar. Du deltar i skolans gemensamma aktiviteter, alltid utifrån din egen förmåga.

Att studera på folkhögskola
Att studera på folkhögskola innebär bland annat att du som deltagare förväntas vara aktiv och ta eget ansvar för dina studier. Du förväntas ta eget engagemang och ha god närvaro. Undervisningen sker antingen i helklass, i grupp eller individuellt.

Varje kurs innehåller schemalagda moment och hur kursupplägget ska se ut bestämmer deltagare och lärare i samråd, därför är god närvaro nödvändigt. Arbetet bedrivs både enskilt och i samarbete med andra.

Varierade typer av pedagogiska arbetsformer erbjuds: föreläsningar, samtal, övningar, studiebesök, temaarbeten, muntliga presentationer och grupparbeten.

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan. 

Utbildningen är CSN berättigad.