Allmän kurs – Högskoleförberedande

Komplettera dina behörigheter för att kunna söka till högskola och universitet! 

Om allmän kurs högskoleförberedande

Känns steget till högskola eller universitet stort? Vår allmänna kurs med högskoleförberedande inriktning är till för dig som behöver komplettera dina gymnasiebehörigheter och vänder sig till dig med ett års studier kvar på gymnasienivå. Kursen ger dig möjlighet att förbereda dig ytterligare innan du söker vidare till högre utbildning. Du får en introduktion till akademiska studier och får träna på de arbetsmetoder du möter på högskola och universitet, samtidigt som du läser ämnen med chans till olika behörigheter.

Utbildningens syfte är att förbereda dig för studier på högskole- och universitetsnivå, samt ge dig goda förutsättningar för att studera vidare. Kurserna har ett anpassat upplägg, där du tränar olika arbetsmetoder samt får individuell handledning. Utbildningen ger en introduktion till akademiska studier och tar upp olika aspekter av vad det innebär att studera på högskola/universitet.

I allmän kurs högskoleförberedande ingår bland annat studieteknik, muntliga presentationer, uppsatsmetodik, facktexter på engelska och källkritik. Under utbildningen kommer deltagaren att möta exempel på olika examinationsformer som förekommer i högre utbildning, såsom loggboksskrivande, salstentamen, hemtentamen samt akademiska texter av vetenskaplig karaktär. 

I kurserna anpassas undervisningen utifrån de olika undervisningssätt som förekommer på högskola/universitet och bygger på praktiskt deltagande. Arbetsformerna består bland annat av föreläsningar, självstudier, gruppdiskussioner och seminarier.

Vi samarbetar med Högskolan Kristianstad, Lunds universitet och Malmö universitet för att du ska förbättra dina chanser att lyckas med universitets- och högskolestudier. Bland annat arrangerar högskolorna informationsdagar då du får träffa studievägledare och studerande på universitet/högskolor.

För att kunna delta fullt ut i undervisningen behöver du ha med dig en dator. Har du inte någon egen kommer du att kunna hyra en av skolan. 

Utbildningen är CSN berättigad.